Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế

Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế
44654
Nghe Sách

Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế

Phần 1

00:00
  • 1. Phần 1
  • 2. Phần 2
  • 3. Phần 3
  • 4. Phần 4
  • 5. Phần 5
  • 6. Phần 6
  • 7. Phần 7
  • 8. Phần 8
  • 9. Phần 9
  • 10. Phần Cuối

Khách hàng chưa phải là thượng đế chỉ ra phong cách lãnh đạo  mới trong thế kỷ 21: Đặt nhân viên lên hàng đầu rồi mới đến khách hàng. Công thức này rất hiệu quả trong suốt hơn 20 năm qua và biến Rosenbluth International từ một doanh nghiệp gia đình nhỏ thành tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới, doanh thu hàng năm trên 6 tỉ đô la. Thiên tài kinh doanh Rosenbluth sẽ chỉ cho bạn phương pháp lãnh đạo kì diệu để thành công trong bất cứ ngành nào, qua đó nhân viên của bạn – tài sản quý giá nhất công ty – sẽ đem về cho bạn những khách hàng tốt nhất và khiến việc kinh doanh của bạn lên đến đỉnh cao thịnh vượng.