Tạng Thư Sống Chết

Tạng Thư Sống Chết
30539
Nghe Sách

Tạng Thư Sống Chết


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Phần 1

00:00
 • 1. Phần 1
 • 2. Phần 2
 • 3. Phần 3
 • 4. Phần 4
 • 5. Phần 5
 • 6. Phần 6
 • 7. Phần 7
 • 8. Phần 8
 • 9. Phần 9
 • 10. Phần 10
 • 11. Phần 11
 • 12. Phần 12
 • 13. Phần 13
 • 14. Phần 14
 • 15. Phần 15
 • 16. Phần 16
 • 17. Phần 17
 • 18. Phần Cuối

Trong tác phẩm này, thầy Soyal tập trung vào các vấn đề làm sao để hiểu ý nghĩa thực thụ của sự sống, làm sao để chấp nhận cái chết, và làm sao để giúp đỡ người sắp chết, và người đã chết. Chết là một phần tự nhiên của sự sống, mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu không sớm thì muộ Hoặc là ta tảng lờ nó, hoặc là ta chạm trán với viễn ảnh cái chết của chính mình, và bằng cách tư duy sáng suốt về nó, ta cố giảm thiểu những khổ đau mà cái chết có thể mang lại. Tuy nhiên, trong cả hai cách, không cách nào chúng ta có thể thực thụ chinh phục được sự chết.