Trần Ngọc San. Hiện nay anh là giọng đọc được yêu thích trên ứng dụng sách nói trả phí Voizfm. Bạn có thể liên lạc và theo dõi anh ấy trên:
Facebook: https://www.facebook.com/ketromhuong
YouTube: youtube.com/kẻtrộmhương02

Truyện Audio, Thư viên sách nói, miễn phí,Kho truyện mp3 hay nhất, những bộ truyện audio full, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma đình soạn, truyện ma quàng a tũn, truyện ngôn tình, đọc truyện đêm khuya, truyện kiếm hiệp" />Trần Ngọc San. Hiện nay anh là giọng đọc được yêu thích trên ứng dụng sách nói trả phí Voizfm. Bạn có thể liên lạc và theo dõi anh ấy trên:
Facebook: https://www.facebook.com/ketromhuong
YouTube: youtube.com/kẻtrộmhương02

Truyện Audio, Thư viên sách nói, miễn phí,Kho truyện mp3 hay nhất, những bộ truyện audio full, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma đình soạn, truyện ma quàng a tũn, truyện ngôn tình, đọc truyện đêm khuya, truyện kiếm hiệp" />
Contact Info
Đăng ký nhận tin

Bình Nguyên

Bình Nguyên

Giọng đọc Bình Nguyên còn có nickname là Kẻ Trộm Hương, trước đây anh cộng tác với kênh Hẻm Radio cùng với các giọng đọc khác, trong đó có Trần Ngọc San. Hiện nay anh là giọng đọc được yêu thích trên ứng dụng sách nói trả phí Voizfm. Bạn có thể liên lạc và theo dõi anh ấy trên:
Facebook: https://www.facebook.com/ketromhuong
YouTube: youtube.com/kẻtrộmhương02

Bình Nguyên
0 → 30 ⁄ 51

HEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Để không bỏ qua những hoạt động tiêu điểm của website bằng cách đăng ký nhận tin mới.

We're Are Social

Our Last Twitts