Contact Info
Đăng ký nhận tin

Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê tự là Lộc Đình, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1912 tại Hà Nội, quê làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (trước đây). Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, thân phụ, bác ruột tham gia phong trào Duy Tân ở trường Đông Kinh Nghĩa thục bị thực dân truy nã, lẻn vào Sài Gòn rồi ẩn mình ở Đồng Tháp Mười. Từ đó, bác ông lập nghiệp luôn ở miền tây Nam Bộ. Nguyễn Hiến Lê là học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam, có 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế…

Nguyễn Hiến Lê
0 → 22 ⁄ 22

HEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Để không bỏ qua những hoạt động tiêu điểm của website bằng cách đăng ký nhận tin mới.

We're Are Social

Our Last Twitts