Contact Info
Đăng ký nhận tin

Osho

Osho

Osho sinh năm 1931 mất năm 1990, tên thật là Chandra Mohan Jain, sau đó ông đổi thành nhiều tên như Acharya Rajneesh từ năm 1960, Bhagwan Shree Rajneesh thập niên 1970-1980 và từ năm 1989 là Osho. Sự nghiệp của Osho đáng chú ý là một nhà thần bí Ấn Độ, bậc thầy tâm linh và là người lãnh đạo phong trào Rajneesh. Ông cũng được coi là một diễn giả và guru, người thầy tâm linh ở Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời của mình, Osho đã trải qua nhiều thay đổi và hoạt động không ngừng nghỉ từ khắp Ấn Độ đến Hoa Kỳ.

Osho
0 → 28 ⁄ 28

HEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Để không bỏ qua những hoạt động tiêu điểm của website bằng cách đăng ký nhận tin mới.

We're Are Social

Our Last Twitts